Aniversari de la CEDAW, 1979

Dimecres, 18 de desembre de 2019 | 01:00h

Accedeix al document Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona aquí: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf