Aniversari de la inauguració de la Conferència Mundial de l'Any Internacional de les Dones (Mèxic, 1975)

Divendres, 19 de juny de 2020 | 00:00h

La Primera Conferència Mundial sobre les dones es va desenvolupar a la Ciutat de Mèxic del 19 de juny al 2 de juliol de l'any 1975.

Es demanava als governs, revisar, derogar i/o actualitzar la legislació envers tot allò que pogués afectar a les dones i per tal que les lleis estiguessin subjectes als principis i estàndards dels drets humans reconeguts internacionalment.
El tres objectius principals de la conferència eres la igualtat, el desenvolupament i la pau. És a dir, eliminació de la discriminació i participació de les dones en el desenvolupament i la pau mundial.