Dones amb tots els drets

Enguany fa 101 anys de la primera commemoració del 8 de març com a Dia internacional de la Dona. Una data d'homenatge i reivindicació al moviment a favor dels drets de les dones que ens permet manifestar les desigualtats encara existents actualment. Fa més d'un segle que aquest dia reivindiquem la igualtat dels drets entre homes i dones i, és ben cert, que hem avançat, però encara no hem assolit i estem lluny de l’objectiu de la plena igualtat, perquè una cosa són els drets legals i una altra de ben diferent, els assolits. Un any més des d’Esquerra Republicana de Catalunya i les JERC us volem animar a participar en totes les mobilitzacions i actes arreu del territori i a continuar lluitant pels drets de totes les dones.
Avui, l'actual context de crisi provocat per la manca de control dels mercats financers i la recent reforma laboral imposada pel govern espanyol suposa, a la pràctica, un clar retrocés en els drets i condicions laborals de la ciutadania i molt especialment de les dones, conquerits durant anys de lluita i reivindicació. Dins el paquet de mesures proposades des dels governs actuals contra la crisi, la reforma laboral serà aquella que més incidència tindrà sobre els drets dels i les treballadores i afectarà, concretament, a les possibilitats de promoció professional de les dones. Tampoc s’ha tingut en compte fins a quin punt podien afectar les dones; el Govern no ha valorat, d’entrada, l’impacte que podien tenir des d’una perspectiva de gènere, malgrat la seva obligatorietat. Aquesta reforma no garanteix tampoc l’obligatorietat de posar en marxa els plans d’igualtat a les empreses. La reforma laboral representa un pas enrere en els drets de les dones.
Altres mesures com la congelació del salari mínim i la reforma de l’IRPF pot provocar una disminució de la independència econòmica de les dones, ja que són aquelles que menys salari de mitjana tenen, i a més pateixen una discriminació salarial del 22% per realitzar la mateixa feina que els homes. Tanmateix, la baixada de salaris està estretament lligada amb la disminució de la pensió i en conseqüència abocarà a les dones, encara més, a la l’exclusió i a la pobresa.
La congelació de les plantilles del sector públic perjudica especialment les dones perquè són les que ocupen molts d’aquests llocs, especialment a la sanitat i l’educació, on les retallades han estat més severes i s’obre la porta a la privatització dels serveis públics.
El fet de promoure el treball assalariat a temps parcial, la disminució la despesa social, la manca de polítiques adreçades a afavorir la conciliació personal, laboral i familiar conjuntament amb la poca coresponsabilitat dels homes, provocarà una divisió encara més gran del treball. En aquesta situació, es reafirmen els esquemes tradicionals patriarcals encara vigents a les nostres societats. Les dones seran les que més patiran aquests canvis: l'atur de llarga durada, el retorn a la inactivitat estructural i de nou, la càrrega de la majoria de les tasques reproductives de la llar, de les quals encara avui, la societat, no ha estat capaç de distribuir de manera igual entre homes i dones.
És per tot això que les dones i els homes de d'Esquerra Republicana de Catalunya i les JERC volem fer que aquest 8 de març, dia en que la reforma laboral inicia el procés de convalidació al Congrés, ens mobilitzem arreu dels Països Catalans per reclamar que no podem fer ni un pas enrere en els drets aconseguits aquest segle de lluita i que volem ser DONES AMB TOTS ELS DRETS!