Dia Internacional de la Salut de les Dones

Una vegada més, ERC se suma a la commemoració del Dia Internacional de la Salut de les Dones. Es va fixar el 28 de maig com a Dia Internacional de la Salut de les dones per la necessitat de trobar una data que posés al mig del debat polític tot allò relacionat amb la qualitat de vida de les dones, els seus drets sexuals i reproductius, els serveis i l’assistència mèdica a les dones, en despertés la consciència social i, a la vegada, promogués canvis que garantissin la salut de les dones al món.

Al llarg dels anys, s’ha agafat consciència que les dones i els homes som iguals en drets. Malgrat aquesta afirmació, ens trobem amb una realitat que no és així. Hi ha diferència de gènere en gairebé tots els àmbits: el familiar, l’educatiu, el del consum i el del mercat laboral, entre d’altres.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), en la seva constitució de 1946, ja va definir la salut com l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols com l'absència d'afeccions o malalties. La salut implica que totes les necessitats fonamentals de les persones estiguin cobertes: les afectives, les sanitàries, les nutricionals, les social, les culturals i, hi podríem afegir també, les econòmiques. Però aquesta definició és utòpica, perquè s'estima que només entre el 10 i el 25 % de la població mundial es troba completament sana.

Cal la perspectiva de gènere dins de l’àmbit de la salut, atès que el factor homogeneïtzador ignora les diferències biològiques i de gènere quan les necessitats i atencions, pel que fa a la salut integral, són diferents.

En l’àmbit sanitari, ens trobem que dones i homes tenim diferències genètiques, hormonals, metabòliques i del sistema reproductiu. Tanmateix, les dones tenen més esperança de vida, que no significa més qualitat de vida, i en conseqüència, són més propenses a patir més trastorns tant pel que fa a la salut física com a la mental.

Totes les retallades en sanitat, així com la taxa d’un euro per recepta i l’increment del copagament de la prestació farmacèutica, tindrà més afectació a la salut de les dones, atès que són les usuàries principals, fan més despesa en medicaments i tenen menys poder adquisitiu que els homes. La conseqüència és la dificultat d’accés a una sanitat pública i de qualitat que, tot i que afecta una gran part de la societat, sempre tindrà més incidència sobre les dones.

Però l'objectiu d'aconseguir la salut no només correspon a la medicina, sinó també als governs, a la societat en general i a les persones individualment. La salut sempre comença quan les persones satisfan les seves necessitats d'alimentació, de sanitat, d’habitatge, de treball i, en definitiva, quan es comencen a resoldre els seus problemes econòmics. En un altre estadi, tothom som responsables de la salut del nostre planeta.