La paritat de gènere a les grans empreses. Quan les bones pràctiques no funcionen.

Al març del 2011 la Comissió Europa va donar un marge de temps a les grans empreses perquè ampliessin voluntàriament la representació de dones en els seus consells d’administració. L’objectiu de la Comissió era arribar a una paritat del 40% a l’any 2020, quan actualment, les dones representen un 12%. Un any i mig després, la representació femenina només ha augmentat un 0,6%.

No ens agraden les quotes, però sí, si són un instrument per aconseguir la paritat, més encara quan les mesures d’informació, recomanació i conscienciació són obviades pels consells d’administració liderats per homes.

El món dels negocis i les finances va ser creat per homes i per tant, nascut en un món de la masculinitzat, heretat al llarg dels anys i que costa capgirar. Cal que les empreses donin valor a les diferències que aporten les dones i trenquin la por a la seva incorporació.

Demanem que les dones, que tinguin la preparació adequada, s'incorporin en els consells d'administració de les grans empreses. Demanem que no se'ns discrimini i se'ns barri el pas al nostre projecte laboral pel fet de ser dona.