L’únic Estat estable és l’Estat en què tota la ciutadania és igual davant de la llei. (Honoré de Balzac)

Les dones, al llarg dels temps, hem contribuït a la consolidació d’uns valors que ens han permès tirar endavant un projecte de societat inclusiva.Hem fet nostres uns valors que hem transmès a la nostra societat i que han estat molt importants per a aconseguir una societat moderna i de progrés, sense les dones la societat no seria tal i com la coneixem avui.

“Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones.Nova York, 1979-La Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones és un tractat internacional, vigent actualment, ratificat per Espanya i promogut per Nacions Unides per tal de fer eficaç la lluita contra qualsevol tipus de discriminació contra les dones. Conté una gran quantitat de mesures dirigides a eradicar les discriminacions en tots els àmbits de la vida (personal, laboral, familiar, polític, econòmic, social).

”Malgrat aquest tractat o d'altres, totes i tots sabem que la realitat del dia a dia, no té res a veure amb les lleis que puguin elaborar els diferents governs, ja sigui el govern Espanyol, la Generalitat o la Unió Europea, en el món real són molt poques les empreses que tenen la voluntat o la decisió de complir amb aquest dret fonamental que és que “dones i homes tenim els mateixos drets”. En aquest sentit persisteix en la nostra societat les desigualtats econòmiques, a mateixa feina diferent salari, depenent de si el treballador és un home o una dona, a Espanya i per tant, també a Catalunya, una dona cobra un 18% menys per fer la mateixa feina que un home. I a aquesta falta d'equitat cal sumar-li el treball “invisible” que totes les dones, fem o hem hagut de fer quan,després d'una jornada laboral de 8 hores o més, arribem a casa. Segurament avui algunes dones diran que això ja no és així, i segurament existeixen excepcions, però pel que jo conec, la majoria de dones, encara avui, i més si tenim en compte l'actual crisi que estem patint, són les encarregades de cuidar dels avis, dels fills, de familiars dependents, i les que s'ocupen de la intendència de la casa ,per això, a la jornada laboral d'una dona cal sumar-hi entre 4 o 6 hores més diàries, de dilluns a diumenge i gairebé cada dia de l'any. Amb aquest panorama, convindreu amb mi que és necessari continuar treballant des dels diferents estaments polítics, també, des del Parlament Europeu, on els representats d'ERC tenim l'objectiu, entre d'altres, de desenvolupar les següents propostes:

• Fomentar l’apoderament de les dones en els òrgans d’estructura i gestió de la UE.
• Impulsar l’adopció de mesures de foment de participació de les dones en les estructures i les candidatures dels partits polítics.
• Instar a l’adopció de plans d’igualtat a les empreses ccol·laboradores de les institucions comunitàries.
• Impulsar polítiques actives d’ocupació que contribueixin a incorporar les dones al mercat de treball.
• Aprovar l’adopció de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
• Impulsar polítiques d’atenció, reparació i prevenció de la violència masclista.
• Lluitar contra totes les formes de violència masclista i vetllar pel compliment exhaustiu de les lleis pel que fa a la prevenció, atenció i reparació de les víctimes.
• Denunciar i reparar qualsevol discriminació, de manera que les dones puguin viure amb dignitat i lliures de qualsevol tipus d’explotació i maltractament.
• Combatre les màfies internacionals dedicades a l’explotació i tràfic de persones, especialment dones, tot i que tinguin el seu origen fora de la UE.
• Compromís amb les propostes de la Unió Europea orientades a eradicar la segregació vertical i potenciar l’accés de les dones als llocs de decisió de les empreses. Aquest compromís es concreta avui en el suport a la proposta de la Comissió Europea d’imposar una quota del 35 % de dones directives als consells d’administració de les empreses per a l’any 2015 i d’un 40 % per a l’any 2020.
• Impulsar l’adopció de mesures de foment de participació de les dones de manera igualitària en tots els àmbits amb representació social.

Mª Dolors Pérez
Candidata al Parlament Europeu.
Presidenta de la Secció Local de Mont-roig del Camp.