Manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

PROU VIOLÈNCIA. TOLERÀNCIA ZERO

Des d’Esquerra Republicana i les Joventuts d’Esquerra Republicana, mostrem
el nostre rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista, en el Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, 25 de
novembre.

Un any més hem de manifestar el nostre profund rebuig i preocupació per
aquesta xacra social que, lluny de desaparèixer, està més present que mai en
les nostres societats. En el que portem d'any 21 dones han estat assassinades
per les seves parelles o ex-parelles. I són moltes més aquelles que viuen cada
dia en silenci vexacions, cops i pors que comporten la violència masclista.
La violència masclista és una greu vulneració dels drets humans fonamentals
de les dones. Destrossa vides, famílies i comunitats i és un impediment per al
ple desenvolupament econòmic, polític, social i cultural de les persones i les
societats. La pateixen dones de totes les classes socials, orígens i edats i amb
independència del seu nivell d’estudis. De fet, la ONU la defineix com “el crim
encobert més extens del món”.

Especialment, preocupant és l’augment de les situacions de violència
masclista entre les persones joves i la falta de consciència de ser-ne víctimes o
estar-la exercint. Davant la creença errònia que aquests comportaments
desapareixerien amb en el temps i amb l’arribada de noves generacions, ens
trobem que no només no han desaparegut, sinó que han sobreviscut i crescut.
Aquesta, però, sembla manifestar-se de manera diferent al que hem anat veient
fins a dia d’avui i, com a conseqüència, la societat no acaba de percebre
determinats comportaments com el que realment són: noves formes en que la
violència masclista s’expressa. Les xarxes socials i les noves tecnologies s’han
convertit en la via d’exercir-la, des de l’anonimat o la distància física, però no
per això, es menys greu o alarmant.

Per tot l’expressat, des d’Esquerra Republicana i les JERC exigim que es posin
els recursos necessaris per actuar contra la violència masclista de manera
ferma i contundent, per la qual cosa, demanem als nostres governs:

- Aposta decidida per les polítiques de sensibilització i prevenció, actuant
des de tots els àmbits amb campanyes de sensibilització i programes de
prevenció, especialment destinats a les persones joves i col·lectius més
vulnerables.
- Disposar dels recursos necessaris per la protecció les víctimes que
pateixen o han patit violència masclista. Els governs no poden seguir retallant
les partides destinades a la protecció i la fi de la violència, són necessaris tots
els recursos!
- Suport al tercer sector i al teixit associatiu, claus en la detecció,
intervenció, prevenció i reparació de les dones que pateixen o han patit
violència masclista.

Des d’aquí encoratgem a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero
envers qualsevol manifestació de violència masclista i mostrem, un cop més, el
nostre compromís a seguir treballant per uns Països Catalans on l’eliminació de
la violència envers les dones sigui, algun dia, una fita acomplida.

Dones lliures en una terra lliure de violència!

25 de novembre de 2014