La violència masclista

La violència és l’ús deliberat de la força física o el poder, ja sigui en grau d'amenaça o efectiu, contra un mateix, una altra persona, un grup o comunitat, que causi o tingui moltes probabilitats de causar lesions, mort, danys psicològic, trastorn del desenvolupament o privacions” (Organització Mundial de la Salut-OMS).

La violència masclista és l'expressió extrema de la desigualtat entre homes i dones, en que les dones són objecte de maltractament pel sol fet de ser dones. La societat és encara androcèntrica, ho és menys que ahir i més que demà, però continua essent desigual.

Podem explicar la violència vers les dones per una necessitat de demostrar el poder i la supremacia de l’home sobre la dona, per l’herència cultural o els models familiars, però també per una psicopatia, en que el fet violent pot arribar a produir plaer en l’agressor i que estarà absent de qualsevol mena de sentiment de culpa.
Alguns d’aquest homes difícilment canviaran, ja que ni tant sols reconeixen la violència i la justifiquen amb mil excuses, però amb la presa de consciència de víctimes i agressors i una real voluntat de canvi, amb l’ajuda terapèutica adequada, es podran reparar els danys que se’n deriven i aturar la violència quan ja està establerta.

Però no podem pretendre construir ni parlar d’un estat del benestar si no canviem aquests models de comportament en que els homes ocupen els llocs de responsabilitat, dominen, manen i poden arribar a matar a una dona, i per una altra banda, les dones tenen moltes més dificultats per aconseguir una igualtat d’oportunitats, són dominades, submises i poden morir a mans d’un home.

La societat s’ha de qüestionar els valors actuals i canviar els sistemes socials, jurídics i econòmics que afavoreixen l’opressió de les dones i la desigualtat. I sobretot hem de prioritzar el respecte a Altri des de la infància, pensar-hi dia a dia i no oblidar-ho, ni els homes ni les dones, sigui quin sigui el nostre nivell de responsabilitat, des de la família, l’escola, els serveis mèdics, socials o com a membres de la comunitat. En aquesta societat que volem més justa la violència vers les dones ha de deixar d’existir.

Gràcia Ferrer
Presidenta de la Comissió Sectorial de Salut