Tindrem llei d’igualtat

En aquesta legislatura parlamentaria i en ple mes de maig s’està treballant intensament per poder aprovar diferents lleis que haurien de millorar la vida de la ciutadania.

Una d’aquestes lleis, que especialment afectaran amb el seu desplegament la relació entre les persones, és la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes .

Fa temps que es va fer el primer intent i en concret fou l’any 2007 que s’inicià el procés per tirar-la endavant.

Han passat vuit anys d’aquell text inicial i ara, que ha pres una embranzida definitiva, per fi aconseguirà veure la llum una llei que és justa i necessària.

Semblaria que a l’any 2015 ja no caldria fer una llei sobre la igualtat entre dones i homes, però cal i l’hem d’afrontar.

Cal perquè les estadístiques posen de manifest que segueix existint una clara discriminació cap a les dones que es tradueix en un salari més baix, ocupacions més precàries, responsabilitat del treball de cura i atenció a les persones, dificultats per accedir a la direcció de les empreses i dificultats en la conciliació de la vida laboral i personal, i amb la violència masclista com l’expressió més terrible de discriminació.

Aquesta norma té com a objecte la regulació dels mecanismes que han de garantir la igualtat efectiva i la no discriminació, en tots els àmbits de la vida, econòmics, culturals i socials, i beneficiar una relació basada en la igualtat, la coresponsabilitat i el respecte mutus.

En aquests moments, les portaveus de la comissió d’igualtat, debatem les esmenes presentades per cada grup per arribar a acords i poder aprovar una llei amb el màxim de suport parlamentari.

Algunes veus crítiques, relacionades sobretot amb moviments de dones, han expressat el seu malestar per la pressa amb què s’està tramitant aquest text i el poc temps que han tingut per presentar-hi les seves aportacions. El cert és que s’està debatent amb tràmit d’urgència.

No obstant això, hem de recordar que des del seu inici les entitats i els moviments de dones, sempre han estat presents en els processos participatius durant la seva elaboració. En aquesta ocasió novament s’han recollit les seves aportacions, les quals han contribuït a refer i actualitzar un text que s’havia quedat obsolet en el temps.

Ens esperen uns temps polítics intensos amb presa de decisions importants, de país, on la lluita per la llibertat i els drets de les dones ha de ser més viu que mai i la proposició de llei d’igualtat és una eina molt potent per aconseguir-ho.

Catalunya sempre ha estat capdavantera en el camí cap a la igualtat i ho ha fet bàsicament des de les pròpies dones i des de la societat civil, per tant ara cal que aquestes reivindicacions tinguin el suport institucional que es mereixen, i així serà.

I per sort, com que comptem amb aquesta societat civil forta, compromesa, reivindicativa i defensora dels drets, sabem que vetllarà pel compliment i n’exigirà el rendiment de comptes de la propera Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Rosa Amorós
Secretària Nacional de les Dones
@RosaAmorosC