En clau de dona: ja hem guanyat..!

Article publicat al Diari El 9Nou d'avui (18 de desembre de 2015)

El més important no és guanyar sinó participar, perquè l'essencial en la vida no és aconseguir l'èxit sinó esforçar-se per aconseguir-lo. Aquesta és la dita i/o frase que s’atribueix al baró Pierre de Coubertin, pronunciada en el discurs de les Olimpíades 1908 a Londres.

És aquesta una consigna de fàcil d’aplicació en molts àmbits: socials, culturals, esportius no cal dir, també en el polític; ve a ser una invitació a la participació.

En un pla personal i com a candidata osonenca, en la vint-i-novena posició de la llista, diguem que tinc poques possibilitats de sortir elegida. Si arribés al Congrés dels Diputats, aquest mateix diumenge dia 20 desembre deixaríem de ser dependents, perquè des del balcó de la Generalitat s’estaria proclamant que ja ha arribat la tercera república.

Tothom que em coneix sabeu que sóc optimista de mena i ja hem començat a guanyar a la llista de candidats i candidates al Congrés per Barcelona, gairebé som llista cremallera, paritat 50% homes/dones. És molt important que les dones amb càrrecs continuem treballant per feminitzar la política en el millor sentit de la paraula, que sigui menys competitiva, més propera i humana. Crear entre nosaltres consciència col.lectiva i creences compartides. I en aquesta línia es treballa amb l’equip de l’assemblea de dones d’ERC a Osona.

Com en totes les campanyes electorals, el nostre partit de manera urgent diu: prou a la violència masclista, tolerància zero i, com fer-ho? per una banda tenim una eina que és la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, però no és suficient solament a través de l’educació aconseguirem una altra societat.

Continuem amb l’esforç per arribar a la igualtat de dret i de fet, de gènere, d’oportunitats, no a la triple jornada. I guanyarem..!


 

Rosa Altimiras Rovira (Nani)

Núm. 29 candidata al Congrés per Barcelona

Esquerra Republicana de Catalunya ERC