Les diputades Ester Capella, Anna Surra i Teresa Jordà han presentat a la Mesa del Congrés una Proposició no de Llei sobre la rebaixa de l'IVA en els productes d'higiene femenina i els bolquers per infants i adults.

Les diputades Ester Capella, Anna Surra  i Teresa Jordà han presentat a la Mesa del Congrés una Proposició no de llei sobre la rebaixa de l'IVA en els productes d'higiene femenina i els bolquers per infants i adults. Una reivindicació històrica de les dones, i que Esquerra ha portat i treballat cada legislatura al Congrés dels Diputats.
 
En la PNL es demana que les copes menstruals, les compreses, tampons, salva-eslips i  els bolquers per infants i adults siguin considerats com a productes de primera necessitat i deixin de ser considerats objectes de luxe. Fins ara una Directiva Europea impedia aplicar l'IVA reduït. La Comissió Europea ja obert la porta a reformar l'IVA i permetre que els Estats puguin aplicar la taxa que considerin en aquests productes.
 
Per això des del Grup Parlamentari a Madrid es proposa:

1. Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per establir tipus d'interès reduït o superreduït d'IVA en els productes de primera necessitat.
2. Reconèixer, quant la UE ho permeti, la rebaixa al 4% de l'IVA en els productes d'higiene femenina i els bolquers per infants i adults.