Els atacs del Tribunal Constitucional al dret de les dones a treballar en igualtat d'oportunitats

Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania, d'aquesta manera atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de legitimitat.
 
Una de les lleis recentment suspeses és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Concretament, els articles suspesos pel Tribunal Constitucional són els que fan referència al dret al treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per garantir l’aplicació de la llei.
 
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals.
 
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i alguns dels articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que la norma "emfasitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat de representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els mitjans públics".
 
El preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència entre el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els plans d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere.