L'Ajuntament d'Esplugues es posiciona contra la violència masclista als espais d'oci a proposta d'ERC

El Ple de l'Ajuntament d'Esplugues va fer aquest passat dimecres 19 de març una declaració institucional per uns espais d'oci lliures de violència masclista. La declaració s'ha fet a partir d'una moció presentada pel grup municipal d'ERC amb la incorporació d'aportacions d'altres grups. A la moció, tots els grups municipals denuncien els actes de violències que han tingut lloc al municipi i a la societat en general i han demanat més recursos per fer-hi front, l'aplicació efectiva de les lleis i la implicació real dels mitjans de comunicació. L'Ajuntament també ha adoptat tota una serie de mesures per evitar agressions masclistes en els espais d'oci així com el compromís de fer-ho conjuntament amb les entitats que organitzen les festes.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER UNES FESTES MAJORS I UNS ESPAIS D'OCI SENSE VIOLÈNCIA MASCLISTA

La Festa Major de Sant Mateu d'enguany s'ha vist tenyida de tristor i de ràbia per l'assassinat d'una veïna d'Esplugues a mans de la seva parella. El seu ex companya cregut tenir el dret a segar-li la vida així com el futur de la vida de la seva filla, de tan sols 5 anys.

Si bé aquest fet ha estat condemnat àmpliament per la ciutadania, per les entitats i per l'Ajuntament mateix, no és un cas aïllat. La violència masclista, malgrat els recursos, malgrat les lleis, no està eradicada ni de lluny i ha representat, durant l'any 2016, 76 dones assassinades a l'Estat espanyol (segons dades de feminicicio.net), més de 5.000 trucades al telèfon 900 900 120 de l'Institut Català de les Dones (una mitjana de 800 trucades mensuals), més de 6.000 denúncies... i així podríem seguir. Encara a hores d'ara la violència contra les dones segueix sent habitual i es veu reforçada per alguns opinadors als mitjans de comunicació.

Les dades demostren que es tracta d'un problema encara àmpliament present i estès. Concretament, l'Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure que l'any passat a Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades. Les dades també demostren que el 80% dels autors de les agressions sexuals formen part de l'entorn de la víctima (parelles, ex-parelles, familiars o amistats). A Catalunya, es denuncia una agressió sexual cada 13 hores, i es considera que només un 17.7% de les víctimes d'agressions denuncien.

Les violències sexuals són una de les formes de violència masclista i es manifesten de diverses maneres i en diferents àmbits de la vida de les dones. Les violències sexuals es produeixen en els àmbits simbòlic, de la parella, familiar, laboral i comunitari a través de diferents manifestacions. El concepte de "violències sexuals" pretén englobar la diversitat de causes, de manifestacions, de conseqüències que se'n deriven i del seu abordatge.

Darrerament, es posa de manifest amb més intensitat l'existència de violències sexuals que són denunciades públicament, com hem vist a la premsa els darrers dies. Els espais d'oci són un dels àmbits on tenen lloc aquestes formes de violència contra les dones, encara que no l'únic. Tot i l'atenció mediàtica d'aquestes agressions en grans esdeveniments, la violència masclista es manifesta de forma quotidiana també en els espais d'oci més reduïts.

Ha estat el cas de les denúncies de les agressions dels darrers sanfermines a Pamplona, on també va ser denunciada una greu violació múltiple a una jove.

Les agressions sexuals, l'assetjament, els comentaris ofensius, les formes no consentides de contacte físic que es produeixen en el context dels ambients festius han dut molts municipis a implementar campanyes compromeses per garantir unes festes majors lliures d'agressions sexistes.

Les festes faciliten les relacions interpersonals, els espais d'oci són des-inhibidors naturals i, en aquest context es produeixen gestos, mirades, converses,... però també bromes, insults, gelosia, tocaments, etc. Dins del festeig es donen situacions que s'entenen com a normals i legítimes, però també es produeixen tot un seguit d'actituds i accions majoritàriament normalitzades que impedeixen que (generalment) les dones no gaudeixin lliurement de la festa.

Sovint es justifiquen o s'atenuen aquestes actituds amb l'excusa d'un excés en el consum d'alcohol o altres substàncies. Tanmateix un ambient festiu no implica haver de tolerar aquest tipus de situacions, ni quan les vivim en primera persona, ni quan les presenciem en altres.

Són molts els municipis catalans que duen a terme iniciatives perquè a les seves festes majors no es produeixin agressions sexistes, però les poblacions de Capellades o Sabadell són dos bons exemples a tenir en compte, per les seves campanyes treballades amb profunditat, en positiu i basades en la corresponsabilitat de tothom. En ambdós casos es vol reafirmar el caràcter respectuós i inclusiu de les festes majors, i es fa una crida a la implicació col•lectiva per tal d'acabar amb la normalització i invisibilització dels comportaments sexistes, començant pels organitzadors de la festa i les persones que treballen a les activitats. Igualment, són campanyes que trenquen amb el marc heteronormatiu i amb els mites associats als estereotips masculins i femenins.

S'evidencia, doncs, la necessitat de dur a terme campanyes contra les violències sexuals durant les festes que ja fa temps que alguns ajuntaments i entitats de Catalunya realitzen. Cal destacar que les entitats d'Esplugues han actuat de forma oberta, clara i efectiva per tal que la violència sigui eradicada de la nostra societat i, concretament, durant les festes majorsi els espais festius i d'oci, han portat a terme comunicats i accions per facilitar una celebració sense violència masclista ni agressions sexuals.

Atès que l'article 41.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que "les polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori".

Atès que la llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista estableix a l'article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals són una forma de violència masclista que "comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu".

Atès que els drets de les dones a viure en llibertat, sense violència i amb dignitat són drets humans bàsics recollits a la Declaració dels Drets Humans i afecta al 51% de la població de Catalunya que no pot fer efectiu el seu dret a viure lliurement i sense violència per un sistema de valors on impera el pensament heteropatriarcal.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament d'Esplugues per unanimitat ha pactat els següents
ACORDS:


1. Condemnar, un cop més, els actes de violències esdevinguts al nostre municipi i a la nostra societat en general, exigint més recursos i aplicació efectiva de les lleis, així com l'exigència als mitjans de comunicació d'una implicació real.

2. Dur a terme campanyes de forma continuada contra les agressions masclistes.

3. Conjuntament amb les entitats que organitzen les festes,promoure una campanya de sensibilització,uns dies abans i durant la Festa Major de Santa Magdalena i la de Sant Mateu, amb accions com ara l'elaboració d'un cartell o joc de cartells amb un lema en positiu que faciliti la reflexió; l'aprofitament del got reutilitzable per a promocionar el lema o lemes de la campanya; la distribució de xapes i opuscles conjuntament amb el programa de la Festa Major; el llançament d'un hastag a les xarxes socials amb el lema triat per a la campanya; accions formatives impartides per personal especialitzat i adreçades als responsables de les activitats on hi hagi barres de begudes; el repartiment d'informació bàsica al veïnat sobre com actuar si es pateix o es presencia una agressió, l'habilitació d'un espai de sensibilització, tallers al Casal de joves, entitats, AAVV...

4. No portar a terme contractacions públiques en mitjans de comunicació que difonguin opinions contràries als drets de les dones i expressin suport directe o indirecte a la violència masclista.

5. No contractar, per festes i celebracions municipals, grups o espectacles que difonguin continguts masclistes o violents.

6. Impulsar accions de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions igualitàries basades en el respecte i el diàleg, lliures de tot tipus de violència masclista i que fomentin l'empoderament de les dones.

7. Elaborar un protocol contra les agressions sexistes per les festes majors i els espais d'oci, que contempli la coordinació de la policia, agents d'Igualtat i els serveis sanitaris, socials i d'urgències, així com de les entitats ciutadanes.

8. Crear una comissió municipal encarregada de l'elaboració del citat protocol, en la qual hi participin tots els grups municipals, experts tècnics sobre la matèria, els grups de dones d'Esplugues i les entitats que participen en la Festa Major.

9. Informar d'aquests acords a la Federació de Municipis, l'Associació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Municipis per la Independència, el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat.

Esplugues de Llobregat, 19 d'octubre de 2016