Al costat de tots els que reclamen una igualtat efectiva entre homes i dones

L'ofensiva del govern espanyol en funcions contra lleis catalanes cada vegada és més evident i descarat. Des de principis d’any, hem assistit a l’anul·lació de diverses lleis catalanes que afecten els drets bàsics de la ciutadania de Catalunya i en especial toquen de ple aquelles persones que més han patit els efectes de la crisi econòmica. Ho hem vist en normatives que tenen un fort impacte social, com les relacionades amb el dret a l'habitatge i la pobresa energètica, i també amb l'anul·lació d'alguns articles de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes, que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
 
En concret, els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són els relatius al dret al treball en igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com les mesures per garantir l’aplicació de la llei.  El TC declara aquests articles inconstitucionals perquè entén que envaeixen competències de l'Estat. Però, precisament, a Catalunya tenim la competència exclusiva en polítiques d'igualtat i inclusió de la perspectiva de gènere.
 
Aquesta suspensió afecta els drets laborals bàsics de les dones: les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la paritat en la negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació i la prevenció de riscos laborals. La raó eximida pel TC és que els articles suspesos contravenen la llei d'igualtat espanyola, però la realitat és que la milloren. Per exemple, la llei catalana deixa molt més clar que les empreses han de tenir protocols per prevenir i abordar l'assetjament sexual en l'àmbit laboral. A més, la llei catalana està molt més adaptada a la realitat del nostre país i inclou també la possibilitat d'elaborar plans d'igualtat en les petites i mitjanes empreses.
 
Els plans d’igualtat són una eina eficaç per acomplir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere. El principi d’igualtat entre dones i homes és un dels pilars bàsics de les comunitats democràtiques, i com que persisteixen algunes discriminacions, calen mecanismes per corregir-les, per tal d'aconseguir una veritable igualtat d’oportunitats en el treball entre ambdós sexes. Les organitzacions sindicals i el govern de la Generalitat ja han mostrat el seu rebuig a la sentència del TC i han cridat a seguir aplicant la llei de forma íntegra. Nosaltres sempre estarem al costat de tots els que reclamen una igualtat efectiva entre homes i dones.

Núria Gavarró i Rodríguez
Regidora d'ERC de Participació Ciutadana i Igualtat i de Transparència i Tecnologies de la informació a l'Ajuntament de Valls