25 Novembre: A Valls #hisom!

Avui, 25 de novembre, les entitats, centres d'ensenyament, representants polítics i, en definitiva, la ciutadania vallenca, ens tornem a mobilitzar conjuntament per manifestar el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra més ferma voluntat de treballar des de tots els àmbits fins eradicar-la. Un any més, volem fer palès que la vulneració dels drets de les dones significa restar reconeixement a l'autoritat i a les llibertats del col·lectiu femení.
 
En un dia com avui no podem deixar de fer una mirada al passat i reconèixer el paper històric i pioner dels moviments feministes i dels grups de dones que un dia es van atrevir a denunciar públicament la violència masclista i es van organitzar per crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. Des de llavors les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat i la consciència sobre el tema ha fet que el rebuig social a aquesta lacra no hagi parat de créixer. A Catalunya hem estat pioners en la defensa dels drets de les dones. El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat l'any 2008, a instàncies de la consellera Carme Capdevila, d'ERC, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i també ens hem dotat de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre homes i dones en les diferents esferes de la vida pública i privada.
 
És important reconèixer les expressions de la violència masclista. Hem progressat força per aconseguir una igualtat formal entre dones i homes, però les dades i estudis encara ens indiquen que una part de la joventut no percep l’existència de desigualtats ni defineix com a violència masclista determinades conductes d’abús i control exercides pels homes a les dones. A això s'hi sumen les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic que afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista i les actituds d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions o gelosia formen part de pràctiques normalitzades en les relacions com a màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. 
 
És per tot plegat que la Regidoria de Participació Ciutadana i Igualtat de l'Ajuntament de Valls creiem que les polítiques d’igualtat de gènere han de ser un eix estratègic que s'ha de treballar ja des dels centres d'ensenyament de la ciutat. Per això fomentem la coeducació com a eina clau per acabar amb la discriminació per sexe i per eradicar la violència de gènere des del treball amb els més joves. També estem elaborant el nou pla local de polítiques de gènere i d'igualtat que marcarà les línies estratègiques a seguir els propers anys per acabar amb les desigualtats existents entre homes i dones. Finalment, conscients de la necessitat d'aplicar polítiques d'igualtat d'oportunitats i eliminar les discriminacions per raó de sexe dins el mateix ajuntament, prenem el compromís institucional de redactar un pla d'igualtat per a la corporació per tal de potenciar la integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits.
 
Però per avançar cap a la igualtat efectiva i real, cal un compromís no només de polítics i tècnics. També ens cal el suport de la ciutadania. En una societat androcèntrica és imprescindible un canvi de valors que permeti superar aquest visió que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat i que imposa uns estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. Tots i totes hem d'estar units contra la violència masclista. Hem de treballar des de tots els fronts per aconseguir la igualtat real d'oportunitats entre homes i dones. A l'Ajuntament de Valls ja #hisom. Ens acompanyes?
 
 
Núria Gavarró i Rodríguez
Regidora d'ERC de Participació Ciutadana i Igualtat i de Transparència i Tecnologies de la Informació a l'Ajuntament de Valls