Per una República lliure de violència masclista

Tal i com marca la llei catalana 5/2008 del dret de els dones a eradicar la violència masclista, és la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econò- mics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions. 

No s’escapa, doncs, que és un problema molt complex, que està profundament arrelat a la nostra societat i que té els seus orígens en les desigualtats existents entre dones i homes. Tampoc n’és fàcil fer-ne un diagnòstic acurat de la situació, ja que les dades disponibles ens mostren només una part del problema.

Les dades així ho constaten. En els darrers cinc anys, a Catalunya, 62 dones han estat assassinades per causa de la violència masclista, segons dades oficials. Altres informes com el recentment publicat per Feminicidio.net, parla de 132 dones mortes a mans d’homes en el mateix període. I aquesta és sols la cara més visible i dura de la violència masclista, les morts. Aquest any s’han interposat més de 7.000 ,  que representen unes 800 trucades mensuals de mitjana als telèfons d’emergència.

També les agressions sexuals han augmentat. A Catalunya, cada dia es denuncien una mitjana de tres delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, fins a 643 denúncies interposades els sis primers mesos del 2016. Aquesta xifra representa un 39% més respecte al mateix període de l’any anterior.

Per aquest motiu, aquest mandat la Diputació de Barcelona, hem marcat aquest com un dels eixos principals d’actuació. Des de l’’Àmbit d’Igualtat i Ciutadania despleguem un ampli programa integral per eradicar la Violència Masclista en el marc de les seves actuacions adreçades a promoure la igualtat de dones i homes i eliminar les discriminacions que encara es mantenen a la nostra societat.

El 2016 s’han impulsat al voltant 125 actuacions, amb un impacte que arriba a més de 100 municipis de la Demarcació.  I per l’any 2017 a banda d’incrementar-hi els recursos econòmics, hem creat una línia específica per donar suport als ens municipals en aquesta lluita. També estem treballant, per crear un protocol d’actuació davant les agressions sexuals en espais públics.

Però perquè les diferents formes de violència masclista desapareguin cal un canvi en les arrels culturals patriarcals. Per tant hem de promoure un canvi cultural a la nostra societat i aquest és afavorir les polítiques efectives d’igualtat de gènere, que ens ajudaran a crear una societat més justa.

Seguim treballant per fer possible una República lliure de violència masclista!
 
Toni Garcia, diputat delegat d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.