MANIFEST PER AL DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES.

dones i salut
dones i salut
L'Organització Mundial de la Salut (OMS), en la seva constitució de 1946, defineix la salut com “ l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols com l'absència d'afeccions o malalties. La salut implica que totes les necessitats fonamentals de les persones estiguin cobertes: les afectives, les sanitàries, les nutricionals, les socials, les culturals, les espirituals i, hi podríem afegir també, les econòmiques.
 
El Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones sorgeix a partir d'una reunió realitzada després de la V Trobada Internacional Dona i Salut celebrada l'any 1987 a Costa Rica. La Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib va proposar el 28 de maig com una data per a la mobilització i la reivindicació, on la salut de les dones fos la protagonista.
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es suma a la commemoració del Dia Internacional d’Acció de la Salut de les Dones, per la necessitat de posar sempre al mig del debat polític tot allò relacionat amb la qualitat de vida de les dones, els seus drets sexuals i reproductius, els serveis i l’assistència mèdica i seguir despertant la consciència social per promoure canvis que garanteixin la salut de les dones al món.
 
Al llarg dels anys, s’ha anat agafant consciència que les dones i els homes som iguals en drets. S’ha avançat molt però malauradament la realitat ens demostra dia a dia que no és així. Hi ha diferència de gènere en gairebé tots els àmbits: el familiar,  l’educatiu, el del consum i el del mercat laboral, entre d’altres i també,  en l’àmbit de la salut. Per tant, cal la perspectiva de gènere dins de l’àmbit de la salut, atès que el factor homogeneïtzador ignora les diferències biològiques i de gènere quan les necessitats i atencions, pel que fa a la salut integral, són diferents.
 
En l’àmbit sanitari, ens trobem que dones i homes tenim diferències genètiques, hormonals, metabòliques i del sistema reproductiu. Tanmateix, les dones tenen més esperança de vida, que no significa més qualitat de vida, i en conseqüència, són més propenses a patir més trastorns tant pel que fa a la salut física com a la mental.
 
Amb l’aprovació de l’Agenda 2030 ( Programa Universal de l’Assemblea  General de les Nacions Unides  25 de  setembre de 2015, Nova York ), els governs van reconèixer entre altres, la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones i nenes com a elements fonamentals per al desenvolupament sostenible. Es reivindica la necessitat que aquest compromís tingui una aplicació pràctica real que garanteixi el respecte als drets sexuals i reproductius de les dones.
 
A Catalunya, s’ha començat a caminar en aquest sentit i, tots els informes de la Central de Resultats en salut (àmbit hospitalari, atenció primària, àmbit sociosanitari, salut mental i addicions, informe territorial, i salut pública) publicats al juliol 2016 es van analitzar en funció del gènere. I, el 8 de juliol del 2016 es posa punt i final a qualsevol tipus de discriminació en acordar-se les bases per garantir la igualtat d’accés de TOTES les dones a la reproducció assistida.
Ens resta camí per fer com és en el cas de la investigació  en patologies freqüents i des de la perspectiva de gènere, però caminem amb pas ferm cap els nostres objectius: La  igualtati l’eliminació de diferències de tot tipus.
 
La República i la Salut tenen en comú el gènere, tenen nom de DONA!