Núria Marín: Un sí a la solidaritat, a la igualtat d'oportunitats

República, paraula de gènere femení. No és una casualitat aquesta coincidència, paraules com solidaritat,equitat, igualtat, conciliació, justícia, tenen també gènere femení i  defineixen el nostre Sí a la República. Un sí a la solidaritat, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, un sí a l'equitat salarial, a una real i efectiva conciliació de l'horari laboral i la vida en família. Una República amb tants models de família com maneres d'estimar i compartir projectes de vida siguem capaços d'imaginar. Un sí lliure dels prejudicis que ens determinen els tipus de feines vinculades als rols socials patriarcals, i que solen ser, equivocadament poc valorades social i econòmicament.
Un sí lliure dels rols patriarcals de gènere que pressuposen a les  dones millors habilitats per tenir cura dels fills i pares. Un sí al talent femení que la nostra societat no pot perdre. Un sí a una República on cap dona hagi de renunciar a la promoció professional per tenir cura dels fils o pares. Un sí a trencar tos els sostres de vidre.
Sí als rols compartits, l'educació compartida, la concialició compartida, un si a compartir amb igualtat de condicions el futur.
Un sí a la Repúbica de la Llibertat, Igualtat i Sororitat.
 
Núria Marín i Casas
Regidora per ERC-Avanem a Lleida