Formació Secretàries de les Dones

Dissabte 24 de febrer la Vicesecretaria d'Entorn, Gestió del Coneixement i Dones. va organitzar una formació a totes les secretàries de les dones del partit en la qual es va tractar el Pla per la Igualtat, la perspectiva de gènere i el lideratge i la negociació.