NO JUGUEM A SER MASCLISTES

És un fet que els nens i les nenes basen gran part de la seva educació i formació en el joc. Per això, hem de potenciar allò bonicen ells com la sensibilitat, la generositat, la comprensió, la cooperació i sobretot la imaginació. Si el joc és lliure i divertit, aprofite-m’ho i inculquem valors primordials.


Tenim la responsabilitat de no encasellarals més petits i les més petites en rols determinats mitjançant els regals que els hi fem. Som els responsables de la seva seguretat, educació i desenvolupament com a éssers humans. Siguem responsables, busquem jocs i joguines que potenciïnles capacitats dels infants, que no fomentin la discriminació de cap menai que representin la diversitat existent a la societat actual.


Aquest Nadal NO regalis sexisme! NO regalis prejudicis!