6 de Febrer. Dia Internacional contra la Mutilació Genital Femenina

Avui és el dia internacional contra la Mutilació Genital Femenina. Una pràctica que està reconeguda com a una vulneració dels drets humans i que és una altra forma de discriminació extrema envers les nenes i les dones. Consisteix a alterar o ocasionar danys als genitals de les nenes i dones sense cap mena de raó mèdica, només cultural. La pressió social i el desconeixement de les conseqüències, ja que són massa joves per entendre què és, fan que encara avui es continuï practicant a diversos països de l'Àfrica i alguns de l'Àsia. Però s'ha convertit en un fet internacional, ja que l'efecte migratori ha fet que aquestes pràctiques superin les fronteres d'aquests territoris. Segons l'OMS, cada any es mutilen tres milions de nenes majoritàriament menors de 15 anys. Xifra que hem de sumar als 200 milions de dones que ja han sigut mutilades. La Mutilació Genital Femenina (MGF) causa greus danys físics i psicològics i, de vegades, fins i tot la mort.

Tots hem de treballar per fer que aquesta vulneració dels drets humans s'acabi. A Catalunya som pioners en la creació d'un protocol d'actuació en casos de migració de zones on la mutilació genital és una pràctica habitual. Aquest protocol, presentat l'any 2002, aborda dues vies estratègiques fonamentals per actuar davant d'aquesta situació: la prevenció i l'actuació coordinada de diversos agents davant les situacions de sospita o detectades de MGF.

S'han desenvolupat programes formatius per capacitar als professionals en atenció de dones i nenes mutilades així com la detecció, reconeixement i intervenció amb famílies en situació de risc.

La complexitat dels fluxos migratoris i de l'arrelament cultural d'aquesta pràctica extrema de discriminació i vulneració de drets humans fa que, anys després, continuem treballant per eradicar-la.


No a la mutilació genital. Ni la ignorància ni el silenci ens han de fer còmplices.